2023 5th International Academic Exchange Conference on Science and Technology Innovation (IAECST 2023)

Previous speakers

PREVIOUS SPEAKERS


Xiaoxin Zhou

Licheng Li

Fushuan Wen

Guangjie Han

Haibao Huang

Tao Zhang

Nian Liu

Qingsheng Zeng

George Mickhail

Wanyang Dai

Steivan Defilla

Gordana Kierans

Ting Yang

Lixin Xu

Gongli Li

Annamaria Pau

Yinghui Han

Tao Yu

Wei Wei

Wei Chen

Zhikui Chen

Yang Yang

Nan Hu

Faxing Ding

Ping Xiang

Xianwei Wang

Xiaobo Fan

Qingshan Xu

Ying Yang

Daowen Qiu

Zehui Zhan

Xiaohui Zou

Jianfeng He

Anhui Liang

Dongfang Yang

Xinyong Dong

Defu Zhang

Zhukui Tan

Shaohua Luo

Xiaoxiao Han

Kai Wang

Weixiang Xu

Lei Yang

Hui Liu

Qizhou Hu

Yao Li

Kewei Liu

Qingshan Li

Youlin Gu

Chun Cui

Zhenbo Xu

Yan He

Junyan Liu

DaiBin Kuang

Wenjie Mai

Feng Shan

Jianjun Zhang

Guangming Li

Lei Meng

Shanquan Wang